ساسان آزادی کنارمرکی

درباره من

دکتر ساسان آزادی کنارمرکی
image

استادیار گروه آموزشی کنترل @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دكترا در رشته ي مهندسي پزشكي با دو كارشناسي ارشد در رشته هاي مهندسي برق و عصب شناسي...

محقق گوگل

(1400/9/4)

استنادات

301

h-index

10

i10-index

10

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/9/7)

استنادات

103

مقالات

22

h-index

6

مؤلفین همکار

23

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1361-1364

كارشناسي

دانشگاه شريف

1377-1381

دكترا

تربيت مدرس

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Azadi Controller Influentially Succeeds in the Eminent Plant Automations
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2019)
^ساسان آزادی کنارمرکی*
The ADHD effect on the high-dimensional phase space trajectories of EEG signals
CHAOS SOLITONS & FRACTALS(2019)
رضا یعقوبی کریموی, ^ساسان آزادی کنارمرکی, ^پرویز کشاورزی
Loss detection of recurrence rate in the EEG signals of children with ADHD
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2019)
9311924002, ^ساسان آزادی کنارمرکی*, ^پرویز کشاورزی
Diagnosing the ADHD Using a Mixture of Expert Fuzzy Models
INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS(2018)
رضا یعقوبی*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
The ADHD effect on the actions obtained from the EEG signals
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2018)
رضا یعقوبی کریموی, ^ساسان آزادی کنارمرکی, ^پرویز کشاورزی
Cardiac Arrhythmia Classification using the Phase Space sorted by Poincare Sections
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2017)
9311924002, ^ساسان آزادی کنارمرکی*
Lossless EEG compression using the DCT and the Huffman Coding
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2016)
9311924002, ^ساسان آزادی کنارمرکی*
Improving decoding of the mental activities in BCI systems using overlapping FBCSP
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2016)
9221924001, ^ساسان آزادی کنارمرکی*
Optimal balancing of PUMA-Like robot in predefined path
Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR)(2015)
^ساسان آزادی کنارمرکی*, 8711117006, 8711117004
طراحی مسیر بهینه و بالانسینگ تکراری برای روبات متحرک در حرکات سریع
مدل سازي در مهندسي(2014)
8711117004, ^امین نیکوبین*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
Design of a controller for suppressing the stick-slip oscillations in oilwell drillstring
Research journal of recent sciences(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, ب حلیم بردی
Design of a controller for suppressing the stick-slip oscillations in oilwell drillstring
Research journal of recent sciences(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, ب حلیم بردی
optimizing Azadi Controller with CAO
(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Utilizing Azadi Controller (Positive Feedback) to Suppress the Vibrations of a DC Motor
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, علیرضا نیک کردار, موسی نوری
Utilizing Azadi Controller (Positive Feedback) to Suppress the Vibrations of a DC Motor
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, علیرضا نیک کردار, موسی نوری
Real-Time Object Tracking using Gradient Vector Flow
(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, علیرضا نیک کردار
A Tailless Coaxial Helicopter with Combination of Balancer and Gyroscope Mechanism
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی
A Tailless Coaxial Helicopter with Combination of Balancer and Gyroscope Mechanism
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Utilizing an Adaptive Controller (Azadi Controller) for Trajectory Planning of PUMA 560 Robot
(2012)
^ساسان آزادی کنارمرکی
آشکارسازی چهره انسان در تصاویر رنگی بر مبنای فیلتر گوسی
مدل سازی در مهندسی(2009)
عباس نصر آبادی , ^ساسان آزادی کنارمرکی, دکتر حدادنیا
Tracking Pedestrians based on Patch Matching
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9211117005*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
Improving BCI performance using SSA and GA textes
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9212904001*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
Utilizing Azadi Controller to Stabilize the Speed of a DC Motor
2012 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation(2012-07-08)
^ساسان آزادی کنارمرکی, موسی نوری
روش سریع طراحی مسیر برای گذر از مانع دینامیکی
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی, ^محمد علی حاجی موسی
Introducing a Simple Adaptive Controller (Azadi Controller) Based on Positive Feedbacks
The 23rd Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2011, China(2011-05-23)
^ساسان آزادی کنارمرکی
طراحی مسیر ربات در فضای کاری سه بعدی با استفاده از میدان پتانسیل حرارتی
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^ساسان آزادی کنارمرکی
بالانسینگ بهینه برای ربات دو لینکی در مسیر تعیین شده
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^امین نیکوبین, ^ساسان آزادی کنارمرکی
Presentig an adaptive controller based on positive feedbacks
ICAFS-2010(2010-08-26)
^ساسان آزادی کنارمرکی
طراحی مسیر ربات متحرک بر مبنای پتانسیل حرارتی
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Design of an Adaptive Neuro-Fuzzy Position Controller for a Pneumatic System
Proceedings of the International Conference on Man-Machine Systems (ICoMMS)(2009-10-11)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Fuzzy PID sliding mode controller design for the position control of a DC
ICETC 2009(2009-04-17)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Adaptive control of a DC motor using neural networks
International Conference onAdvanced manufacturing and automation(2009-03-26)
^ساسان آزادی کنارمرکی
robust control of an inverted pendulum
International Conference onAdvanced manufacturing and automation(2009-03-26)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Adaptive control of a DC motor using neural network sliding mode control
the international multiconference of engineers and computer scientists(2009-03-18)
^ساسان آزادی کنارمرکی
robust control of DC motor using fuzzy sliding mode control with PID compensator
the international multiconference of engineers and computer scientists(2009-03-18)
^ساسان آزادی کنارمرکی
کنترل موتور DC با استفاده از مد لغزشی انتگرالی- تناسبی
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2008-08-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی
ردیابی بلادرنگ اشیای متحرک در دنباله تصاویر ویدیویی
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2008-08-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی, دکتر حدادنیا
Proposing an Approach for Face Detection Based on Gaussian Color Filters with Template Matching
6th ICEENG(2008-05-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی, جواد حدادیان
بالانس بهينه ربات
اسماعيلي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه ربات
مرادي مجتبي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير ربات متحرك
رمضاني حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا در فضاي سه بعدي
پورجم اسماعيل ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير سريع براي روبات متحرك
مبيني دهكردي محمدهادي(تاریخ دفاع: 1390/09/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي براي شناسايي اشيا در تصاوير ديجيتال با استفاده از شبكه هاي عصبي و منطق فازي
مهدي زاده صادق(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا در پس زمينه متحرك با استفاده از تركيب كانتورهاي فعال و رديابي ناحيه اي
رستگار تلوكي حامد(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
آقائي اشكان(تاریخ دفاع: 1391/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بكه حليم بردي(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صفري دوست اصغر(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بهراميان اميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش جديد كاهش نويز د تصاوير ايكس - ري پزشكي با استفاده از روش هاي تركيبي شبكه هاي عصبي
زماني محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي شي هاي متعدد در تصاوير ويدئويي با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب
عرب آبادي مسلم(تاریخ دفاع: 1393/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل ديابت نوع 1 به وسيله مدل خطي و مقايسه آن با شبكه عصبي
برهاني فرد عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي، زيست‌سازگاري و همچنين تعيين خوردگي آلياژ فولاد زنگ‌نزن 321SS براي استنت‌هاي عروق قلبي با روش امپدانس الكتروشيميايي (EIS)
سليماني جلال(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر PCA براي سيستم‌هاي رابط مغزـ انسان در تصور حركت بر اساس سيگنال الكتروانسفالوگرافي
دادگر سيد امير محمد(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه‌بندي سيگنال EEG توسط شبكه‌هاي عصبي و SSA براي استفاده در رابط مغز رايانه براي حركات دست و پا
سوري محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي افراد با هم پوشاني درتصاوير متوالي ويديويي
جمشيدي سيد مسعود(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص زودهنگام آسيب شبكيه حاصل از بيماري ديابت
معصومي سيد محمد رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح حركت تصاوير تشديد مغناطيسي (MRI) با استفاده از روش حداقل مربعات متحرك تطبيقي
طلائي نوشين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري خودكار قطر گرفتگي موجود در عروق كرونري قلب در تصاوير CTA
نادي سراجي نرگس(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل تطبيقي سطح قندخون براي بيماران ديابتي نوع 1
سهرابي سجاد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص آپنه خواب با استفاده از سيگنال‌هاي زيستي (ECG و EEG) و تئوري Dempster - Shafer
ضيائي فر محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود قطعه‌بندي الگوهاي رگ‌هاي شبكيه در تصاوير فوندوس رنگي
اسدي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و طبقه‌بندي فازهاي A در الگوهاي متناوب و تكراري (CAP) در طول خواب با استفاده از سيگنال EEG
اماميان شيلگاني مليحه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كودكان ADHD به كمك تحليل رفتار بايوتيك سينگال هاي مغزي
يعقوبي كريموي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
ارزيابي كودكان ADHD به كمك تحليل رفتار بايوتيك سينگال هاي مغزي
يعقوبي كريموي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
بخش‌بندي تومور در تصاوير MRI با موداليته‌هاي از دست رفته با استفاده از يادگيري عميق
راستگو حسين ، مقطع : دكتري
بخش‌بندي تومور در تصاوير MRI با موداليته‌هاي از دست رفته با استفاده از يادگيري عميق
راستگو حسين ، مقطع : دكتري
تنظيم مناسب ضرايب كنترل كننده آزادي براي كنترل سكوي استوارت
حقيقي جم اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم تعليق فعال خودرو در مواجهه با دست اندازها توسط كنترل كننده آزادي
شفيع دماوندي سارا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك كنترل كننده فازي تطبيقي براي يك پاندول معكوس دوتايي
روستا آزاد حسين(تاریخ دفاع: 1398/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه تغييرات زاويه‌اي صفحه استوارت با استفاده از پردازش تصوير
قديري ميثم(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي سيستم ردياب خورشيدي دو محوره با كنترل كننده PID براي دريافت حداكثر توان با قابليت اينترنت اشيا
رضوانيان محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند فرازآوري با گاز براي بهبود ميزان توليد نفت
نوروزي فرد مجتبي(تاریخ دفاع: 1398/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي ماهواره دو درجه آزادي با استفاده از كنترل كننده تطبيقي مستقيم گراديان
محمدي رسول(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جهت يابي و فاصله يابي منبع صوت توسط آرايه ميكروفني بر اساس تاخير زماني با روش مثلثاتي
معدندار بهنام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت موتور استرلينگ با بكارگيري كنترل كننده PID
غفورزاده حسام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت كنترل كننده فشار مخازن گاز با استفاده از كنترل كننده آزادي و با اجرا در PLC S7
نوروزي رحمن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تطبيق تصاوير دوربين هاي دوچشمي جهت محلي سازي و نقشه برداري همزمان (SLAM) با استفاده از الگوريتم SITF بهبود يافته
ميركمال سيد رضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي كنترل تطبيقي سرعت و گشتاور براي سامانه اعمال بار آزمايشگاه موتور بالگرد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رياضيات مهندسي پيشرفته   (313 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق و كامپيوتر , گرایش : همه ي گرايش هاي مهندسي برق
كنترل تطبيقي   (263 بار دانلود)
رشته : مهندسي كنترل
كنترل صنعتي   (381 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : كنترل
شناسايي سيستم ها   (411 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : كنترل
مكاترونيك 2   (378 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : مكاترونيك

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
sazadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533977

فرم تماس