ساسان آزادی کنارمرکی

درباره من

دکتر ساسان آزادی کنارمرکی
image

استادیار بازنشسته گروه آموزشی کنترل @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دكترا در رشته ي مهندسي پزشكي با دو كارشناسي ارشد در رشته هاي مهندسي برق و عصب شناسي...

محقق گوگل

(1401/9/15)

استنادات

353

h-index

11

i10-index

12

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/9/15)

استنادات

125

مقالات

22

h-index

7

مؤلفین همکار

23

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1361-1364

كارشناسي

دانشگاه شريف

1377-1381

دكترا

تربيت مدرس

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A Novel Approach to Estimate Reservoir Permeability Using Machine Learning Method
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9711418004, ^ساسان آزادی کنارمرکی*, مهدی فرزین فر, ^مصطفی جزایری
Azadi Controller Influentially Succeeds in the Eminent Plant Automations
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2019)
^ساسان آزادی کنارمرکی*
The ADHD effect on the high-dimensional phase space trajectories of EEG signals
CHAOS SOLITONS & FRACTALS(2019)
رضا یعقوبی کریموی, ^ساسان آزادی کنارمرکی, ^پرویز کشاورزی
Loss detection of recurrence rate in the EEG signals of children with ADHD
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2019)
9311924002, ^ساسان آزادی کنارمرکی*, ^پرویز کشاورزی
Diagnosing the ADHD Using a Mixture of Expert Fuzzy Models
INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS(2018)
رضا یعقوبی*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
The ADHD effect on the actions obtained from the EEG signals
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2018)
رضا یعقوبی کریموی, ^ساسان آزادی کنارمرکی, ^پرویز کشاورزی
Cardiac Arrhythmia Classification using the Phase Space sorted by Poincare Sections
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2017)
^ساسان آزادی کنارمرکی*, 9311924002
Lossless EEG compression using the DCT and the Huffman Coding
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2016)
9311924002, ^ساسان آزادی کنارمرکی*
Improving decoding of the mental activities in BCI systems using overlapping FBCSP
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2016)
9221924001, ^ساسان آزادی کنارمرکی*
Optimal balancing of PUMA-Like robot in predefined path
Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR)(2015)
^ساسان آزادی کنارمرکی*, 8711117006, 8711117004
طراحی مسیر بهینه و بالانسینگ تکراری برای روبات متحرک در حرکات سریع
مدل سازي در مهندسي(2014)
8711117004, ^امین نیکوبین*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
Design of a controller for suppressing the stick-slip oscillations in oilwell drillstring
Research journal of recent sciences(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, ب حلیم بردی
Design of a controller for suppressing the stick-slip oscillations in oilwell drillstring
Research journal of recent sciences(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, ب حلیم بردی
optimizing Azadi Controller with CAO
(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Real-Time Object Tracking using Gradient Vector Flow
(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, علیرضا نیک کردار
A Tailless Coaxial Helicopter with Combination of Balancer and Gyroscope Mechanism
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی
A Tailless Coaxial Helicopter with Combination of Balancer and Gyroscope Mechanism
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Utilizing Azadi Controller (Positive Feedback) to Suppress the Vibrations of a DC Motor
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, علیرضا نیک کردار, موسی نوری
Utilizing Azadi Controller (Positive Feedback) to Suppress the Vibrations of a DC Motor
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^ساسان آزادی کنارمرکی, علیرضا نیک کردار, موسی نوری
Utilizing an Adaptive Controller (Azadi Controller) for Trajectory Planning of PUMA 560 Robot
(2012)
^ساسان آزادی کنارمرکی
آشکارسازی چهره انسان در تصاویر رنگی بر مبنای فیلتر گوسی
مدل سازی در مهندسی(2009)
عباس نصر آبادی , ^ساسان آزادی کنارمرکی, دکتر حدادنیا
Improving BCI performance using SSA and GA textes
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9212904001*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
Tracking Pedestrians based on Patch Matching
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9211117005*, ^ساسان آزادی کنارمرکی
Utilizing Azadi Controller to Stabilize the Speed of a DC Motor
2012 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation(2012-07-08)
^ساسان آزادی کنارمرکی, موسی نوری
روش سریع طراحی مسیر برای گذر از مانع دینامیکی
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی, ^محمد علی حاجی موسی
Introducing a Simple Adaptive Controller (Azadi Controller) Based on Positive Feedbacks
The 23rd Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2011, China(2011-05-23)
^ساسان آزادی کنارمرکی
بالانسینگ بهینه برای ربات دو لینکی در مسیر تعیین شده
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^امین نیکوبین, ^ساسان آزادی کنارمرکی
طراحی مسیر ربات در فضای کاری سه بعدی با استفاده از میدان پتانسیل حرارتی
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Presentig an adaptive controller based on positive feedbacks
ICAFS-2010(2010-08-26)
^ساسان آزادی کنارمرکی
طراحی مسیر ربات متحرک بر مبنای پتانسیل حرارتی
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Design of an Adaptive Neuro-Fuzzy Position Controller for a Pneumatic System
Proceedings of the International Conference on Man-Machine Systems (ICoMMS)(2009-10-11)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Fuzzy PID sliding mode controller design for the position control of a DC
ICETC 2009(2009-04-17)
^ساسان آزادی کنارمرکی
robust control of an inverted pendulum
International Conference onAdvanced manufacturing and automation(2009-03-26)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Adaptive control of a DC motor using neural networks
International Conference onAdvanced manufacturing and automation(2009-03-26)
^ساسان آزادی کنارمرکی
robust control of DC motor using fuzzy sliding mode control with PID compensator
the international multiconference of engineers and computer scientists(2009-03-18)
^ساسان آزادی کنارمرکی
Adaptive control of a DC motor using neural network sliding mode control
the international multiconference of engineers and computer scientists(2009-03-18)
^ساسان آزادی کنارمرکی
کنترل موتور DC با استفاده از مد لغزشی انتگرالی- تناسبی
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2008-08-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی
ردیابی بلادرنگ اشیای متحرک در دنباله تصاویر ویدیویی
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2008-08-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی, دکتر حدادنیا
Proposing an Approach for Face Detection Based on Gaussian Color Filters with Template Matching
6th ICEENG(2008-05-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی, جواد حدادیان
بالانس بهينه ربات
اسماعيلي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه ربات
مرادي مجتبي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير ربات متحرك
رمضاني حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا در فضاي سه بعدي
پورجم اسماعيل ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير سريع براي روبات متحرك
مبيني دهكردي محمدهادي(تاریخ دفاع: 1390/09/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي براي شناسايي اشيا در تصاوير ديجيتال با استفاده از شبكه هاي عصبي و منطق فازي
مهدي زاده صادق(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا در پس زمينه متحرك با استفاده از تركيب كانتورهاي فعال و رديابي ناحيه اي
رستگار تلوكي حامد(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
آقائي اشكان(تاریخ دفاع: 1391/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بكه حليم بردي(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صفري دوست اصغر(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بهراميان اميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش جديد كاهش نويز د تصاوير ايكس - ري پزشكي با استفاده از روش هاي تركيبي شبكه هاي عصبي
زماني محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي شي هاي متعدد در تصاوير ويدئويي با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب
عرب آبادي مسلم(تاریخ دفاع: 1393/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل ديابت نوع 1 به وسيله مدل خطي و مقايسه آن با شبكه عصبي
برهاني فرد عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي، زيست‌سازگاري و همچنين تعيين خوردگي آلياژ فولاد زنگ‌نزن 321SS براي استنت‌هاي عروق قلبي با روش امپدانس الكتروشيميايي (EIS)
سليماني جلال(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر PCA براي سيستم‌هاي رابط مغزـ انسان در تصور حركت بر اساس سيگنال الكتروانسفالوگرافي
دادگر سيد امير محمد(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه‌بندي سيگنال EEG توسط شبكه‌هاي عصبي و SSA براي استفاده در رابط مغز رايانه براي حركات دست و پا
سوري محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي افراد با هم پوشاني درتصاوير متوالي ويديويي
جمشيدي سيد مسعود(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص زودهنگام آسيب شبكيه حاصل از بيماري ديابت
معصومي سيد محمد رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح حركت تصاوير تشديد مغناطيسي (MRI) با استفاده از روش حداقل مربعات متحرك تطبيقي
طلائي نوشين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري خودكار قطر گرفتگي موجود در عروق كرونري قلب در تصاوير CTA
نادي سراجي نرگس(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل تطبيقي سطح قندخون براي بيماران ديابتي نوع 1
سهرابي سجاد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص آپنه خواب با استفاده از سيگنال‌هاي زيستي (ECG و EEG) و تئوري Dempster - Shafer
ضيائي فر محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود قطعه‌بندي الگوهاي رگ‌هاي شبكيه در تصاوير فوندوس رنگي
اسدي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و طبقه‌بندي فازهاي A در الگوهاي متناوب و تكراري (CAP) در طول خواب با استفاده از سيگنال EEG
اماميان شيلگاني مليحه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كودكان ADHD به كمك تحليل رفتار بايوتيك سينگال هاي مغزي
يعقوبي كريموي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
ارزيابي كودكان ADHD به كمك تحليل رفتار بايوتيك سينگال هاي مغزي
يعقوبي كريموي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
بخش‌بندي تومور در تصاوير MRI با موداليته‌هاي از دست رفته با استفاده از يادگيري عميق
راستگو حسين ، مقطع : دكتري
بخش‌بندي تومور در تصاوير MRI با موداليته‌هاي از دست رفته با استفاده از يادگيري عميق
راستگو حسين ، مقطع : دكتري
تنظيم مناسب ضرايب كنترل كننده آزادي براي كنترل سكوي استوارت
حقيقي جم اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم تعليق فعال خودرو در مواجهه با دست اندازها توسط كنترل كننده آزادي
شفيع دماوندي سارا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك كنترل كننده فازي تطبيقي براي يك پاندول معكوس دوتايي
روستا آزاد حسين(تاریخ دفاع: 1398/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه تغييرات زاويه‌اي صفحه استوارت با استفاده از پردازش تصوير
قديري ميثم(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي سيستم ردياب خورشيدي دو محوره با كنترل كننده PID براي دريافت حداكثر توان با قابليت اينترنت اشيا
رضوانيان محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند فرازآوري با گاز براي بهبود ميزان توليد نفت
نوروزي فرد مجتبي(تاریخ دفاع: 1398/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي ماهواره دو درجه آزادي با استفاده از كنترل كننده تطبيقي مستقيم گراديان
محمدي رسول(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جهت يابي و فاصله يابي منبع صوت توسط آرايه ميكروفني بر اساس تاخير زماني با روش مثلثاتي
معدندار بهنام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت موتور استرلينگ با بكارگيري كنترل كننده PID
غفورزاده حسام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت كنترل كننده فشار مخازن گاز با استفاده از كنترل كننده آزادي و با اجرا در PLC S7
نوروزي رحمن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تطبيق تصاوير دوربين هاي دوچشمي جهت محلي سازي و نقشه برداري همزمان (SLAM) با استفاده از الگوريتم SITF بهبود يافته
ميركمال سيد رضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي كنترل تطبيقي سرعت و گشتاور براي سامانه اعمال بار آزمايشگاه موتور بالگرد
بهبود بازدهي سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه با استفاده از كنترل مود لغزشي فركانس ثابت
تشخيص بيماري ماهي قزل آلا با استفاده از پردازش تصوير و شبكه هاي عصبي كانولوشن
طراحي كنترل كننده فازي براي بالگرد بدون سرنشين Yamaha R50
طراحي كنترلر تطبيقي برمبناي مدل مرجع براي كوادكوپتر با حضور اغتشاش
افزايش دقت سيستم سنسوري مرجع سمت و وضعيت(AHRS) با به كارگيري شبكه عصبي مصنوعي
طراحي كنترلر تطبيقي برمبناي مدل مرجع براي كوادكوپتر با حضور اغتشاش
سلطاني حجت(تاریخ دفاع: 1401/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده فازي براي بالگرد بدون سرنشين Yamaha R50
حسيني سيدعلي اصغر(تاریخ دفاع: 1401/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده فازي براي بالگرد بدون سرنشين Yamaha R50
حسيني سيدعلي اصغر(تاریخ دفاع: 1401/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بالانس بهينه ربات
اسماعيلي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه ربات
مرادي مجتبي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير ربات متحرك
رمضاني حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا در فضاي سه بعدي
پورجم اسماعيل ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير سريع براي روبات متحرك
مبيني دهكردي محمدهادي(تاریخ دفاع: 1390/09/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي براي شناسايي اشيا در تصاوير ديجيتال با استفاده از شبكه هاي عصبي و منطق فازي
مهدي زاده صادق(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا در پس زمينه متحرك با استفاده از تركيب كانتورهاي فعال و رديابي ناحيه اي
رستگار تلوكي حامد(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
آقائي اشكان(تاریخ دفاع: 1391/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بكه حليم بردي(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صفري دوست اصغر(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بهراميان اميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش جديد كاهش نويز د تصاوير ايكس - ري پزشكي با استفاده از روش هاي تركيبي شبكه هاي عصبي
زماني محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي شي هاي متعدد در تصاوير ويدئويي با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب
عرب آبادي مسلم(تاریخ دفاع: 1393/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل ديابت نوع 1 به وسيله مدل خطي و مقايسه آن با شبكه عصبي
برهاني فرد عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي، زيست‌سازگاري و همچنين تعيين خوردگي آلياژ فولاد زنگ‌نزن 321SS براي استنت‌هاي عروق قلبي با روش امپدانس الكتروشيميايي (EIS)
سليماني جلال(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر PCA براي سيستم‌هاي رابط مغزـ انسان در تصور حركت بر اساس سيگنال الكتروانسفالوگرافي
دادگر سيد امير محمد(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه‌بندي سيگنال EEG توسط شبكه‌هاي عصبي و SSA براي استفاده در رابط مغز رايانه براي حركات دست و پا
سوري محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي افراد با هم پوشاني درتصاوير متوالي ويديويي
جمشيدي سيد مسعود(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص زودهنگام آسيب شبكيه حاصل از بيماري ديابت
معصومي سيد محمد رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح حركت تصاوير تشديد مغناطيسي (MRI) با استفاده از روش حداقل مربعات متحرك تطبيقي
طلائي نوشين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري خودكار قطر گرفتگي موجود در عروق كرونري قلب در تصاوير CTA
نادي سراجي نرگس(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل تطبيقي سطح قندخون براي بيماران ديابتي نوع 1
سهرابي سجاد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص آپنه خواب با استفاده از سيگنال‌هاي زيستي (ECG و EEG) و تئوري Dempster - Shafer
ضيائي فر محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود قطعه‌بندي الگوهاي رگ‌هاي شبكيه در تصاوير فوندوس رنگي
اسدي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و طبقه‌بندي فازهاي A در الگوهاي متناوب و تكراري (CAP) در طول خواب با استفاده از سيگنال EEG
اماميان شيلگاني مليحه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كودكان ADHD به كمك تحليل رفتار بايوتيك سينگال هاي مغزي
يعقوبي كريموي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
ارزيابي كودكان ADHD به كمك تحليل رفتار بايوتيك سينگال هاي مغزي
يعقوبي كريموي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
بخش‌بندي تومور در تصاوير MRI با موداليته‌هاي از دست رفته با استفاده از يادگيري عميق
راستگو حسين ، مقطع : دكتري
بخش‌بندي تومور در تصاوير MRI با موداليته‌هاي از دست رفته با استفاده از يادگيري عميق
راستگو حسين ، مقطع : دكتري
تنظيم مناسب ضرايب كنترل كننده آزادي براي كنترل سكوي استوارت
حقيقي جم اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم تعليق فعال خودرو در مواجهه با دست اندازها توسط كنترل كننده آزادي
شفيع دماوندي سارا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك كنترل كننده فازي تطبيقي براي يك پاندول معكوس دوتايي
روستا آزاد حسين(تاریخ دفاع: 1398/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه تغييرات زاويه‌اي صفحه استوارت با استفاده از پردازش تصوير
قديري ميثم(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي سيستم ردياب خورشيدي دو محوره با كنترل كننده PID براي دريافت حداكثر توان با قابليت اينترنت اشيا
رضوانيان محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند فرازآوري با گاز براي بهبود ميزان توليد نفت
نوروزي فرد مجتبي(تاریخ دفاع: 1398/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي ماهواره دو درجه آزادي با استفاده از كنترل كننده تطبيقي مستقيم گراديان
محمدي رسول(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جهت يابي و فاصله يابي منبع صوت توسط آرايه ميكروفني بر اساس تاخير زماني با روش مثلثاتي
معدندار بهنام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت موتور استرلينگ با بكارگيري كنترل كننده PID
غفورزاده حسام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت كنترل كننده فشار مخازن گاز با استفاده از كنترل كننده آزادي و با اجرا در PLC S7
نوروزي رحمن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تطبيق تصاوير دوربين هاي دوچشمي جهت محلي سازي و نقشه برداري همزمان (SLAM) با استفاده از الگوريتم SITF بهبود يافته
ميركمال سيد رضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي كنترل تطبيقي سرعت و گشتاور براي سامانه اعمال بار آزمايشگاه موتور بالگرد
ساقي خليل ، مقطع : دكتري
بهبود بازدهي سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه با استفاده از كنترل مود لغزشي فركانس ثابت
رشيدي جواد(تاریخ دفاع: 1401/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص بيماري ماهي قزل آلا با استفاده از پردازش تصوير و شبكه هاي عصبي كانولوشن
كلي وند محمدعلي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده فازي براي بالگرد بدون سرنشين Yamaha R50
حسيني سيدعلي اصغر(تاریخ دفاع: 1401/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترلر تطبيقي برمبناي مدل مرجع براي كوادكوپتر با حضور اغتشاش
سلطاني حجت(تاریخ دفاع: 1401/02/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش دقت سيستم سنسوري مرجع سمت و وضعيت(AHRS) با به كارگيري شبكه عصبي مصنوعي
شيراوند شهريار ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي، مدلسازي، اعتبارسنجي و طراحي كنترل كننده هوشمند پيش بين براي يك راكتور زيستي

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رياضيات مهندسي پيشرفته   (456 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق و كامپيوتر , گرایش : همه ي گرايش هاي مهندسي برق
كنترل تطبيقي   (466 بار دانلود)
رشته : مهندسي كنترل
كنترل صنعتي   (600 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : كنترل
شناسايي سيستم ها   (600 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : كنترل
مكاترونيك 2   (555 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : مكاترونيك

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
sazadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533977

فرم تماس